Järjestyssäännöt

Yhtiön järjestyssäännöt

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden
turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut
talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat
näitä järjestysmääräyksiä.

– Hiljaisuus on kello 22.00 – 07.00. Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita.
– Ulko-ovet pidetään lukittuna ko. ajalla. Kun ulko- ovet ovat lukittuna, niistä kuljettaessa on
huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.
– Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kielletty.
Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
– Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.
Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä
– Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain
yhtiön luvalla.
– Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.
– Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava
huomioon määräykset jätteiden lajittelusta!
– Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse.
Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.
– Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuille ja merkityille paikoille. Auton
tarpeeton joutokäynti on kielletty.
– Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista
vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.
– WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.
– Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on
luotava lumet.
– Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.
– Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina
ilmoitettava yhtiön edustajalle.
– Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla
parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina. Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja
tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeella vain
kaiteiden sisäpuolella.
– Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä
talon asukkaita eivätkä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennuksia tai
tonttia. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden
välittömässä läheisyydessä.
– Kaikenlaisten omatekoisten rakenteiden ja rakennelmien teko on ehdottomasti kielletty!
– Trampoliinien asentaminen ja käyttäminen piha-alueelle on ehdottomasti kielletty!
– Asukkaan on itse huolehdittava liesituulettimen puhdistuksesta ja sen suodattimien
vaihdosta. Lisäksi asukkaan tulee imuroida vähintään kerran vuodessa jääkaapin takaa.
Kodinkoneista on huolehdittava ja ne on myös säännöllisesti puhdistettava. Rikkoutuneista
kodinkoneista on välittömästi ilmoitettava hallintoon.
– Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai
vuokrasopimuksen purkamiseen.